Category: Alternative

Jie - Airija - Čia (Cassette, Album)

8 Thoughts to “ Jie - Airija - Čia (Cassette, Album)

  1. – Airijos lietuviams rūpi kilni veikla, o „Mamų unija“ šiuos renginius organizuoja jau ne pirmus metus. Man dainuoti tokiame renginyje, žinant, kad prisidedu prie to, kad būtų surinktos lėšos vaikams, sergantiems vėžiu, yra labai gera.
  2. Pažymint atrenovuotos uždaros Los Andželo "The Forum" arenos atidarymą bei šešis roko veteranų "Eagles" koncertus, kuriuos jie čia surengs patys pirmi, šioje vietoje iškilo į gigantiško dydžio plokštelę paverstas ųjų "Eagles" albumas "Hotel California".
  3. Browse through our diverse collection of photographs from Jie Jie Beach by Jetwing to step into our living spaces and coastal grounds in Panadura. Explore our luxurious home of Sri Lankan hospitality with our selection of sea-facing rooms, exquisite dining options, state-of-the-art facilities, and tasteful décor featured across our tropical Missing: null.
  4. Politique de confidentialité FILMube. Cette politique de confidentialité s'applique aux informations que nous collectons à votre sujet sur suchedirevernascsuherchimesespke.coinfo (le «Site Web») et les applications FILMube et comment nous utilisons ces suchedirevernascsuherchimesespke.coinfog: Airija · null.
  5. Kaip Vakar Letra: Gráþau namo ir vël kaip vakar, Su liûdesiu ir neviltim, Kaip naðtà neðdamas vienatvæ, Karðta kraujuojanèia ðirdim, Ir vël kaip vakar laukiu paukðèio, Debesø baltais sparnais, Gal nuskraidins á melsvà aukðtá, Gal man.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *